برنامه دوره های مؤسسه امیرچوپانی

دریافت برنامه دوره ها با فرمت PDF 

 *** تمام دوره ها توسط آقای مهندس امیر امیرچوپانی تدریس خواهند شد. ***

لازم به ذکر است دوره ها به ترتیب در ساعات و روزهای ثابت بصورت منظم برگزار می گردند. (به رنگبندی توجه فرمایید)

نسخه  15/6/1393

*** برای کسب اطمینان از مشاهده برنامه جدید اینجا کلیک کنید! ***

نام دوره مدت دوره
(ساعت)
روزهای برگزاری ساعات برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه دوره
(ريال)
شهریه دوره
برای دانشجویان ترم قبل
(ريال)
Networking Essentials
(Pre MCSE)
36 زوج 17:30 - 14:30 93/7/14 93/8/17 2.880.000 -
Configuring Windows 8.1
(70-687)
60 زوج 17:30 - 14:30 93/8/24 93/10/10 5.100.000 4.800.000
Installing & Configuring
Windows Server 2012 R2
(70-410)
54 زوج 17:30 - 14:30 93/10/20 93/12/2 4.550.000 4.320.000
Configuring Windows 8.1
(70-687)
60 فرد 20:30 - 17:30 93/7/15 93/9/2 5.100.000 4.800.000
Installing & Configuring
Windows Server 2012 R2
(70-410)
54 فرد 20:30 - 17:30 93/9/9 93/10/23 4.550.000 4.320.000
Administering Windows Server 2012 R2
(70-411)
54 فرد 20:30 - 17:30 93/10/30 93/12/11 4.550.000 4.320.000
Forefront Threat Management Gateway
2010 (TMG)
48 زوج 17:30 - 20:30 93/7/26 93/9/3 4.050.000 3.840.000

جهت مشاهده فهرست کل دوره ها اینجا کلیک کنید!

لطفا جهت اطلاع از زمان تقریبی برگزاری دوره های دیگر و پیش ثبت نام با ما تماس بگیرید!

 

مدراک لازم جهت ثبت نام:
الف-  کپی کارت ملی یا شناسنامه
ب-  تکمیل فرم ثبت نام
ج-  فیش واریز مبلغ شهریه به حساب شماره 0101072159000 (بانک ملی) و یا شماره کارت 9491 - 5248 - 0610 - 6221 (بانک پارسیان) به نام آقای امیر امیرچوپانی

موارد تخفیف:
الف-  دانشجویانی که بلافاصله در ترم بعدی ثبت نام کنند: پنج درصد شهریه ترم بعدی (البته به شرط آن که تعداد دانشجویان ثبت نام کرده در ترم جدید کمتر از 10 نفر نباشد)
ب-  دانشجویی که در کلاس خود بالاترین نمره را کسب کند:  پنج درصد تخفیف اضافی در شهریه ترم بعدی (بهمراه امکان استفاده از پارکینگ اختصاصی)