برنامه دوره های مؤسسه امیرچوپانی

دریافت برنامه دوره ها با فرمت PDF 

 *** تمام دوره ها توسط آقای مهندس امیر امیرچوپانی تدریس خواهند شد. ***

لازم به ذکر است دوره ها به ترتیب در ساعات و روزهای ثابت بصورت منظم برگزار می گردند. (به رنگبندی توجه فرمایید)

نسخه  25/1/1393

*** برای کسب اطمینان از مشاهده برنامه جدید اینجا کلیک کنید! ***

نام دوره مدت دوره
(ساعت)
روزهای برگزاری ساعات برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه دوره
(ريال)
شهریه دوره
برای دانشجویان ترم قبل
(ريال)
Network Essentials
(Pre MCSE)
36 زوج 17:30 - 14:30 93/2/15 93/3/10 2.880.000 -
Windows 8.1
(70-687)
60 زوج 17:30 - 14:30 93/3/17 93/5/20 4.800.000 4.560.000
Upgrading from MCITP 2008 to
MCSE 2012 R2
60 فرد 20:30 - 17:30 93/2/14 93/4/3 4.800.000 4.560.000
دانشجویان قبلی مؤسسه
Core Solutions of
Microsoft Exchange Server 2013
(70-341)
54 فرد 20:30 - 17:30 93/4/8 93/6/5 4.320.000 4.100.000
دانشجویان قبلی مؤسسه
Administering Windows Server 2012 R2
(70-411)
54 فرد 17:30 - 14:30 93/3/11 93/4/22 4.320.000
25% تخفیف
3.240.000
-
Configuring Advanced
Windows Server 2012 R2 Services

(70-412)
54 فرد 17:30 - 14:30 93/5/12 93/6/20 4.320.000
25% تخفیف
3.240.000
-
Configuring Advanced
Windows Server 2012 R2 Services

(70-412)
54 زوج 17:30 - 20:30 93/2/17 93/3/28 4.320.000 4.100.000
Designing and Implementing
a Server Infrastructure

(70-413)
54 زوج 17:30 - 20:30 93/4/4 93/6/3 4.320.000 4.100.000

جهت مشاهده فهرست کل دوره ها اینجا کلیک کنید!

لطفا جهت اطلاع از زمان تقریبی برگزاری دوره های دیگر با ما تماس بگیرید!

 

مدراک لازم جهت ثبت نام:
الف-  کپی کارت ملی یا شناسنامه
ب-  تکمیل فرمهای ثبت نام
ج-  فیش واریز مبلغ شهریه به حساب شماره 0101072159000 (بانک ملی) و یا شماره کارت 9491 - 5248 - 0610 - 6221 (بانک پارسیان) به نام آقای امیر امیرچوپانی

موارد تخفیف:
الف-  دانشجویانی که بلافاصله در ترم بعدی ثبت نام کنند: پنج درصد شهریه ترم بعدی (البته به شرط آن که تعداد دانشجویان ثبت نام کرده در ترم جدید کمتر از 10 نفر نباشد)
ب-  دانشجویی که در کلاس خود بالاترین نمره را کسب کند:  پنج درصد تخفیف اضافی در شهریه ترم بعدی (بهمراه امکان استفاده از پارکینگ اختصاصی)