مهندس امیر امیرچوپانی

با بیش از 20 سال و 20000 ساعت سابقه تدریس 

تجربه های کاری

طراحی، پیاده سازی، ارتقاء و عیب یابی ساختار Active Directory در سازمان ها و ارگان های مختلف از جمله سازمان امورمالیاتی در کل کشور و بانک رسالت در کل ساختمان ها و شعبات

پیاده سازی ساختار مجازی سازی بر پایه vSphere و Hyper-V در سازمان ها و ارگان های مختلف از جمله سازمان امورمالیاتی کشور و بانک خاورمیانه

پیاده سازی و ارتقای سرویس ایمیل بر مبنای Microsoft Exchange در سازمان ها و شرکت های مختلف از جمله مپنا توسعه، نفت مناطق مرکزی و بانک خاورمیانه

آموزش نیروهای ارگانها و سازمانهای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، شرکت نفت، شرکت گاز، برق منطقه ای، بانک های (تجارت، رسالت و ...) و بسیاری از شرکتهای خصوصی

و بسیاری پروژه های دیگر ...

طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی ساختار ذخیره سازی داده ها در دیتاسنترهای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، بانک خاورمیانه و شرکت جهان پارس

ارتباط با من